- Wat je beweegt zet

je in beweging -

La Roi Management Services

Een bureau voor interim– en projectmanagement, training en individuele begeleiding.
We werken als bureau samen met een netwerk van collega specialisten, hiermee kunnen we een breed spectrum aan ondersteunende diensten bieden.

De aandacht van la Roi Management Services richt zich enerzijds op bestaande technisch georiënteerde bedrijven en de zakelijke dienstverlening, anderzijds ondersteunen we startende ondernemers door middel van trainingen en coaching.

Bij de uitvoering van de dienstverlening hanteren we o.a. de volgende uitgangspunten om een  verbetering van resultaten te realiseren;

-   Door de individuele kwaliteiten van medewerkers te bundelen en
    hen uit te dagen in hun werk, kortom werken als een topteam,
    zullen de resultaten navenant verbeteren.

-   Wanneer medewerkers in hun werk de verbinding kunnen maken
    met hun inspiratiebron zal meer energie beschikbaar komen voor
    de bedrijfsresultaten

-   Door mensen de gelegenheid te bieden om zich in hun vak te
    professionaliseren komt meer is meer kennis en kunde inzetbaar
    voor de verbetering van de ondernemingsresultaten.

Enkele voorbeelden van de dienstverlening in het kort:

Interim management
Gedurende een periode van enkele maanden tot een jaar vervullen wij een management functie in uw organisatie.

Projectmanagement
We nemen de verantwoordelijkheid op ons voor het realiseren van uw project. Kenmerkend in onze  aanpak zijn de principes van dynamisch projectleiderschap waarmee we sturen op het realiseren van het afgesproken resultaat.
 
Training
Ontwikkeling van medewerkers, gebruik makend van de interactie tussen de deelnemers, in de vorm van trainingen en workshops. Aangezien geen organisatie hetzelfde is zullen de trainingen doorgaans op maat worden gemaakt.

Coaching
Begeleiding van de mens in zijn beroep om de verbinding weer te kunnen maken tussen werk en inspiratie. Een specifieke doelgroep hierbij is de (door)startende ondernemer die de vrijheid van het zelfstandig ondernemerschap ambieert.

Supervisie
Een methodische aanpak om de professionaliteit van medewerkers en leidinggevenden te vergroten.
Leren door te reflecteren op het eigen handelen in specifieke werksituaties.

Intervisie
Werken aan de professionalisering van medewerkers door in een teamverband, met behulp van een  hierop gerichte methodiek, van elkaars werkervaring te leren.

Zoals de onzichtbare wind het water
in beweging zet, zo zet inspiratie
mensen en organisaties in beweging.

Dynergiek staat voor dynamisch en energiek.
Op zoek naar de inspiratiebron bij mensen in hun werk en in organisaties  

Copyright © 2009 Dynergiek.NL | info@dynergiek.nl | Tel: 055 534 8982 |

Powered By Innonet.NL